[Việc làm IT Việt Nam] – Giới thiệu

/*** GIỚI THIỆU ***/

Khởi tạo ngày 20/6/2013 http://www.facebook.com/groups/vieclamitvietnam/
Group chia sẻ thông tin về việc làm trong lĩnh vực IT tại Việt Nam
Những chia sẻ về nghề nghiệp: cách bắt đầu công việc, lộ trình phát triển, mục tiêu nghề nghiệp ….

Group chào đón các thành viên đã, đang và sẽ tham gia thị trường việc làm IT Việt Nam ^^

/*** MỤC TIÊU ***/

1. Chia sẻ thông tin việc làm ngành IT Việt Nam
2. Tạo môi trường chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm về công việc trong lĩnh vực IT
3. Kết nối cộng đồng những người làm IT Việt Nam

/*** QUYỀN LỢI & TRÁCH NHIỆM THÀNH VIÊN ***/

1. Chia sẻ thông tin việc làm
2. Chia sẻ/Đặt câu hỏi về việc làm trong lĩnh vực IT
3. Kết nối & giao lưu thành viên trong nhóm
4. Thực hiện “3 phút kích hoạt thành viên”. Điều này được khuyến khích để “Việc làm IT Việt Nam” lan truyền rộng rãi và tạo thêm nhiều giá trị cụ thể cho thành viên

/*** 3 PHÚT KÍCH HOẠT THÀNH VIÊN ***/

Phút 1: Đăng tải/chia sẻ link http://www.facebook.com/groups/vieclamitvietnam/ lên “tường nhà” của mình hoặc group IT mình tham gia

Phút 2: Thêm bạn bè những người đã, đang và sẽ làm việc trong lĩnh vực IT tại Việt Nam

Phút 3: Cập nhật thông tin cá nhân để tham gia group mail của nhóm tại địa chỉhttps://docs.google.com/forms/d/11QCRDx2kTAh-ckVGGzqpxosVm6FTP_XO-lBBp-tbH7M/edit
https://groups.google.com/d/forum/vieclamitvietnam
Địa chỉ email của nhóm: vieclamitvietnam@googlegroups.com

/*** THỂ LOẠI NỘI DUNG THẢO LUẬN & HOẠT ĐỘNG ***/

1. Việc làm ngành IT Việt Nam
2. Những kỹ năng, kiến thức, kinh nghiệm (năng lực) cho những người làm trong lĩnh vực IT
3. Offline chuyên đề

Fanpage: http://www.facebook.com/ViecLamAityVietNam

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: